Andning

Andning och meditation

Många västerlänningar ser inte andningen som något de behöver fundera över. I öst har man en annorlunda syn. Där har andningen fått en viktig roll inom medicinen, filosofin och hela sättet att leva. Där vet man att andningen påverkar både vår hälsa och sinnesstämning. De anser att andningen är så viktig att man måste lära sig att andas på rätt sätt. Andningen är en viktig del inom både qi gong, yoga och meditation.

Rätt andning en del av ett hälsosamt liv

Idag vet många att det är viktigt att man äter rätt, dricker rätt och får tillräckligt med sömn för att leva ett hälsosamt liv. Men många har nog inte tänkt på hur viktig andningen är och hur viktigt det är att andas rätt. Du klarar dig utan mat i ca 40 dagar, utan vätska i ca 8-10 dagar men endast 4-5 minuter utan att andas. Andningen är i själva verket något som kan öka ditt välbefinnande och välmående. Medveten andning skärper dessutom ditt sinne, gör dig mer närvarande i nuet – mindfulness, och ger dig en bättre kontakt med ditt inre jag och din inre sanning. På så sätt kan du lättare tänka i nya banor.

Livsviktig för din förbränning

I öst vet man att andningen påverkar både vår hälsa och sinnesstämning. De anser därför att andningen är så pass viktig att man måste lära sig att andas på rätt sätt.  Att andningen har en viktig roll och att den ger oss livskraft har alltså många kulturer sedan länge känt till. Denna livskraft kallas qi i Kina och Japan, prana i Indien och pneuma i Grekland. Varje cell i din kropp behöver syre. En brasa kan inte brinna utan syre. Med för lite tillgång till syre blir det dålig förbränning. Då bildas det giftiga ämnen och på samma sätt är det med din kropp. Du behöver andas in mycket syre för att kroppen ska kunna göra sig av med olika slaggprodukter och avfallsämnen som den ej behöver, såsom till exempel koldioxid. Du får betydligt mer fysisk energi om du andas effektivt.
Med långsam andning kan du inte bli stressad

En fjärdedel av det syre som du andas in driver nervsystemet. När du andas riktigt långsamt kan inte kroppen producera några stresshormoner och du blir automatiskt lugn i sinnet. Vi brukar ju exempelvis säga ”Ta några djupa andetag” när någon ska lugnas.

Träna dig till en hälsosam andning

De flesta västerlänningar andas högt uppe i bröstkorgen så att lungorna bara rör sig delvis. Resultatet blir att vi tar snabba och korta andetag. Det gör att dina lungor inte ventileras. Dina celler syresätts inte tillräckligt och slaggprodukter stannar kvar i din kropp. Och inte blir det bättre av vårt ideal att hålla in magen och att bära åtsittande kläder. På det här viset befinner sig din kropp på en ständig stressnivå.

Det här vinner du på att andas rätt

 • Syresättningen av din kropp förbättras och ger dig en god hälsa.
 • Nervsystem påverkas och ger dig en lugn sinnesstämning.
 • Magens organ masseras, vilket leder till bättre matsmältning och näringsupptag.
 • Motverkar stress och spänningar.
 • Ökar närvaron i nuet – mindfulness.
 • Ökad energi och uthållighet.
 • Känslomässig stabilitet.
 • Förebygger kroppsliga problem.
 • Ökar din förmåga till självläkning.
 • Närvaro och uppmärksamhet ökar.
 • Mental och andlig utveckling stimuleras.

Kommentera

kommentarer