Det svåraste av allt

Det svåraste av allt

Rösten är inte nådig. Den anklagar och skuldbelägger. Du har gjort fel. Du är inte värdig. Jag kryper ihop fylld av skam och skuld. Jag försöker att fy. Men den lämnar mig inte ifred. Den jagar mig. Kommer ifatt mig med sina anklagelser. Jag försöker att komma undan....