Frigörande dans

Frigörande dans

Frigörande dans är en sorts meditation i rörelse. Du riktar uppmärksamheten både inåt och mot din kropp. I frigörande dans får du möjlighet att hitta din kropps spontana rörelser. På så sätt får du träning på ett naturligt och avslappnat sätt. Under tiden du dansar fokuserar du både på dina rörelser och din andning.

Vad är frigörande dans?

Idag är vi vana vid att ständigt vända uppmärksamheten utåt mot omvärlden. Samtidigt som vi ska ta emot mycket information. I den frigörande dansen får du istället möjlighet att vända dig inåt och känna av din kropp.

Frigörande dans är fria rörelser till olika sorters musik. Det finns inga bestämda steg, krav eller måsten. Du lyssnar på din kropp och följer kroppens impulser. Små eller stora rörelser. Snabba eller långsamma rörelser. Din kropp är klok och vet vad du behöver. Om du sluter ögonen under dansen är det är lättare att lyssna inåt och på din kropps behov. Du kan dansa stående, sittande eller liggande.

I dagens samhälle känns det inte alltid som om det är tillåtet att uttrycka vissa känslor. Då är det lätt att istället blockera känslorna. Dessa känslor får du möjlighet att frigöra och uttrycka när du dansar. På så sätt kan du bearbeta dem och acceptera dem i dansen. Du låter kroppen få uttrycka de stämningar, känslor och bilder som finns inom den och låter musiken inspirera dig.

Den frigörande dansen är motion för både kropp och själ. Dansen kan vara meditation i rörelse, glädjedans, sorgedans eller vredesdans.

Vem kan träna frigörande dans?

Vem som helst kan dansa. Du dansar din dans efter dina fysiska förutsättningar. Din ålder, kön, kondition och rörelseförmåga spelar ingen roll.

Varför ska jag träna frigörande dans?

Frigörande dans stärker både din kropp och själ och ökar ditt välbefinnande. Du får:

  • bättre styrka och kondition
  • ökad rörlighet
  • ökad kroppsmedvetenhet
  • ökad självkänsla
  • ökat välbefinnande i kropp och själ
  • bättre andning
  • mer kreativitet och livslust
  • ökad förmåga att lyssna inåt – mindfulness
  • Bättre kontakt med ditt emotionella liv och vågar tillåta och uttrycka dina känslor
  • hämningar släpper

Kommentera

kommentarer