Mindfulness

Mindfulness

Många av oss har svårt att leva här och nu. Istället oroar vi oss för något som kan ske i framtiden eller ältar något som tillhör det förflutna. Mindfulness, medveten närvaro, är en metod som lär oss att leva mer närvarande i nuet och att se saker och ting som de är utan att döma.

Varför ska jag träna mindfulness?

Mindfulness ökar ditt välbefinnande och din livsvalitet. Det är en metod som:

  • minskar stress och oro
  • hjälper dig att ta kontroll över negativa, destruktiva tankar och känslor
  • gör dig bättre på att bemöta svårigheter i vardagen

Hur tränar jag mindfulness?

Du använder olika sorters andningsövningar, meditationer och vardagsövningar. Övningarna är ett sätt att träna dig på att vara uppmärksam och närvarande i nuet. Du använder även meditation för att observera vad som händer inom dig. Du observerar dina känslor, tankar och din kropp. På så sätt förstår du bättre hur du mår, vad du kan förändra och hur du ska göra det.

Mindfulness – uråldrig metod med ursprung i Buddhismen

Metoden är utvecklad i USA av professor Jon-Kabat Zinn och har sitt ursprung i öst, bland annat i Buddismen.

Kommentera

kommentarer