Qi gong och Tai chi

qi gong
I qi gong kombinerar du långsamma och mjuka rörelser med andning och koncentration. Syftet är att förbättra din fysiska, själsliga och mentala hälsa. Qi gong handlar om välbefinnande. Det är ett sätt för stressade nutidsmänniskor att hitta tillbaka till själslig och mental balans. När du tränar qi gong tränar du även medveten närvaro – mindfulness.

Varför ska jag träna qi gong?

Det har visat sig att qi gong är effektivt för att få en bättre hälsa och känna sig mer avslappnad. Qi gong har flera fördelar:

  • Motverkar stress
  • Motverkar spänningar och värk
  • Ökar din rörlighet
  • Ökar din kroppsmedvetenheten
  • Ökar din uppmärksamhet och närvaro i nuet – mindfulness
  • Ökar din energi och uthållighet
  • Bidrar till att du åldras vackert
  • Koordinerar och balanserar din kropp och själ

Vem kan träna qi gong?

De flesta qi gong-rörelser är enkla att utföra. De flesta människor oavsett ålder kan lära sig. När du har lärt dig qi gong kan du utöva det på egen hand.

Qi gong används i uråldrig kinesisk medicin

Qi gong kommer från Kina och har funnits i ett par årtusenden. Inom traditionell kinesisk medicin används qi gong för lösa upp blockeringar i kroppen så att qi kan flöda fritt. Inom qi gong-filosofin ser man människan som en helhet och en del av universum. Ordet qi gong består av två olika kinesiska tecken. Qi står för livsenergi och gong för en prestation utöver det vanliga.

Tre olika metoder för att styra din livsenergi

Du kan använda dig av tre olika metoder för att styra din livsenergi – qi; mjuka rörelser, andning och koncentration. I vissa qi gong-stilar använder du bara en eller två av dessa tre metoder. I andra qi gong-stilar använer du alla tre metoder tillsammans.

Qi gong har olika ursprung

Det finns många olika traditioner inom qi gong. Ursprunget till qi gong beror på vilken tradition du pratar om. Vissa traditioner har sitt ursprung från taoismen, andra från buddhismen medan andra kommer från olika medicinska traditioner.

Qi gong är andlig träning

Både inom taoismen och buddhismen värdesätter man andlig träning. Därför är känslomässig, själslig och personlig utveckling målet inom många sorters qi gong. Eftersom qi gong är en del av den traditionella kinesiska medicinen så kombinerar många qi gong med örtmedicin och akupunktur.

Vad är tai chi?

Tai chi är en följd av harmoniska rörelser som du gör med rytm och noggrannhet. Det är samtidigt är en sorts meditation. En vanlig beskrivning av tai chi är meditation i rörelse. Rörelserna främjar din hälsa genom att balansera kropp och själ. Du kan motverka stress, dämpa oro, ångest och spänningar. Tai chi förbättrar din koordination, koncentration, hållning och balans.
Vad är skillnaden mellan qi gong och tai chi?

Tai chi har sitt ursprung i qi gong och klassas som en undergrupp till qi gong. Tai chi och qi gong har mycket gemensamt och det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan dem. Tai chi är en mer rörlig form av qi gong och består av en förutbestämd, längre serie av rörelser, precis som en danskoreografi. I qi gong är rörelserna enklare och du utför en och samma rörelse flera gånger. Precis som qi gong används tai chi för att främja flödet av qi i kroppen och bygger på teorierna om qi, yin-yang och meridianerna. I Kina är det vanligt att man utövar tai chi och qi gong i parker, både enskilt och i grupp.

Tai chi har ursprung i kinesiska stridskonster

De långsamma och vackra rörelserna i tai chi är baserade på de stridskonster som fanns förr i Kina. Om du accelerar dessa rörelser kan du använda dem som självförsvar. Från början användes tai chi för självförsvar i dubbel bemärkelse, både mot sjukdomar och mot fysisk attack. Det finns många olika varianter av tai chi där vissa är mer kampsportsinriktade.

Kommentera

kommentarer