Retreat är ett sätt att komma närmare sig själv

Retreat

Att åka på retreat innebär att du drar dig tillbaka i stillhet, för en eller flera dagar. När du kommer bort från vardagen får du möjlighet att komma i kontakt med dig själv på ett djupare plan. Retreaten ger dig även en möjlighet att vila, reflektera och se klarare över vad som är viktigt i ditt liv. Meditationsguiden erbjuder retreat i Stockholm, Göteborg och på flera andra platser Sverige.

Retreat från Meditationsguiden

Meditationsguiden erbjuder retreat i Stockholm, Göteborg och på flera andra platser i Sverige. Retreaten är ofta inriktade på självkänsla och självkärlek.

Retreat från Meditationsguiden

Retreat från fler arrangörer

Här hittar du retreat från andra arrangörer i hela Sverige. Arrangörerna lägger själva upp sina retreats på Meditationsguiden.

Retreats från arrangörer i hela landet

Varför ska jag åka på retreat?

På en retreat får du möjlighet att komma i kontakt med dig själv på ett djupare plan. Bara en eller två dagar fokuserad meditation kan ge stora resultat. Ofta är det vid dessa tillfällen som du verkligen kan känna av de djupare effekterna av meditation.

Meditationsguidens retreat är inriktade på att öka sin självkänsla och självkänsla, att få en bättre relation med sig själv och att bli sann mot sig själv. En god självkänsla ger dig en inre trygghet och styrka som gör att det blir lättare att hantera livet, och att du inte påverkas lika mycket av din omgivning. Du blir inifrånstyrd istället för utifrånstyrd och gör val som är förankrade i dig själv.

Med en god relation till sig själv värdesätter du dig själv och det blir det lättare att välja det du mår bra av. Du blir sann mot dig själv och öppnar kanalen till dig själv. När du väljer det som känns rätt för dig lever du i ditt flöde och livet förser dig med omständigheter som bekräftar att du värdesätter dig själv och att du är sann och kärleksfull mot dig själv. Därför är den goda självkänslan så värdefull.

Hur fungerar en retreat?

Ledaren för retreaten instruerar och leder deltagarna i meditation och andra övningar för att du ska få en djupare kontakt med dig själv. Meditationsguidens retreat innehåller meditationer, egna reflektionsövningar och samtal om man vill.

På Meditationsguidens retreat får du titta på de beteendemönster som du har med dig sedan lång tid tillbaka och möta och arbeta med de inre delpersoner som styr och kontrollerar hur du förhåller dig till dig själv och till andra. Du får också arbeta med ditt inre barn för att läka och bli hel och komma närmare din inre kärna. Du får möta ditt sanna jag för att du ska få kontakt med den du är utan försvar och försvarsstrategier. Andra teman vi arbetar med kan vara förlåtelse, relationer till andra och tillit till dig själv och till universum.

I Meditationsguidens retreat är meditationerna ofta guidade av ledaren till musik. Det gör att meditationerna passar både dig som är nybörjare och dig som är van vid att meditera.

Platserna för retreaten ligger ofta i naturskön miljö. Mellan meditationspassen kan du promenera i omgivningen, vila eller bara göra det som känns rätt för dig själv. Atmosfären tillåtande och anpassad till allas olika behov, du behöver bara delta i det du vill. Du väljer själv om du vill delta i samtal eller spendera tiden i tystnad. Du gör det som känns bra för dig.

Vem kan åka på retreat?

Vem som helst kan delta på ett retreat, både du som är nybörjare och du som är van vid att meditera. Meditationsguidens retreat är anpassade för alla. Välkommen till Meditationsguidens retreat!

Kommentera

kommentarer