Fortsätt på din väg

Fortsätt på din väg

När du börjar blir sann mot dig själv. Och allt mer släpper taget om gamla beteendemönster som inte tjänar dig längre. När du börjar förhålla dig annorlunda till dig själv, till andra och till livet. Är det inte alla som kommer att förstå. Du kan bli ifrågasatt,...