Låt det inte bli personligt

Låt det inte bli personligt

  Orden kommer ofta från ingenstans. De nedlåtande och dömande orden. Attackerna och påhoppen. Och bristen på förståelse och respekt. En narcissist och energitagare agerar utan empati. Och det finns sällan några vägar fram. Istället blir det en kamp utan slut....
Fortsätt på din väg

Fortsätt på din väg

När du börjar blir sann mot dig själv och allt mer släpper taget om gamla beteendemönster som inte tjänar dig längre. När du börjar förhålla dig annorlunda till dig själv, till andra och till livet. Är det inte alla som kommer att förstå. Eller tycka om dig.  Du kan...
Det är dags att komma ifatt dig själv

Det är dags att komma ifatt dig själv

Vi rusar på som om ingenting har hänt. Fortsätter i samma spår. Försöker leva upp till de krav och förväntningar vi ställer på oss själva, och försöker upprätthålla livet. Samtidigt har nätterna blivit allt ljusare och allt längre, och hela naturen har slagit ut i sin...