Trä, eld, jord, metall och vatten är de fem elementen som används för att beskriva den fysiska världen. Här skriver jag om de fem elementen som tillsammans förklarar de hur allt på jorden påverkar varandra. Allt som är skapat kan delas in i de fem elementen.

Påverkar organ och känslor

Varje element är kopplad till särskilda organ i kroppen, särskilda känslor, en färg, ett väderstreck och en årstid (i Kina finns fem årstider). Varje element har dessutom en yin-meridian och en yang-meridian. Det finns även ett nyckelord som tillhör varje element.

De känslor som varje element är kopplat till, delar man in i två grupper; “positiva” känslor och “negativa” känslor. Med detta menar man inte att vissa känslor är bättre än andra. Alla känslor är nödvändiga och bra. Det du ska undvika är att de blir för obalanserade eller negativa. Ilska är viktigt att kunna känna. Men det är inte hälsosamt att ständigt gå runt med ilska och låta det gå ut över andra utan konkret anledning.

Varje element formar också din kropp. Hos alla människor är vissa element mer framträdande (styrande) än andra. Varje människas fysiologi är sammansatt av deras styrande element.

Två cykler

De fem elementen kan påverka varandra på två olika sätt. Ett destruktivt sätt och ett konstruktivt sätt. Det finns därför två olika cykler, Ke och Sheng. Ke-cykeln är den faderliga, destruktiva, dominerande och kontrollerande cykeln.

Ordningen i ke-cykeln är trä- jord-vatten-eld-metall-trä och så vidare. Sheng-cykeln är den moderliga, konstruktiva, skapande och stärkande cykeln. Ordningen i sheng-cykeln är trä-eld-jord-metall-vatten-trä och så vidare.

De rörelser som finns i qi-andning är indelad i fem olika grupper. Varje grupp tillhör ett specifikt element och det är bra att känna till de två cyklerna så att du gör rörelserna i rätt ordning.

De fem elementen är ett begrepp inom den kinesiska filosofin och används inom taoismen och traditionell kinesisk medicin. Teorierna om elementen har utvecklats från teorin om yin och yang.

Läs mer om elementen

Trä-elementet 
Eld-elementet 
Jord-elementet 
Metall-elementet 
Vatten-elementet 

Källa: Kjell Haglund

Carina Ovesson, MeditationsguidenMed ljus och värme,
Carina Ovesson

Prenumerera på mina texter

MIna mejlutskick ger inspiration, tips och råd för att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv.

Kurser & retreat

Mina kurser och retreat hjälper dig att öka din självkänsla, bli mer sann mot dig själv och följa ditt hjärta. 

Vägledda meditationer

Mina vägledda meditationer hjälper dig att öka din självkänsla och självkärlek.

Webbkurs självkänsla

Gå min uppskattade webbkurs för att öka din självkänsla, nu till reducerat pris.

Om Carina Ovesson

Jag är certifierad livscoach och har grundat Meditationsguiden. Med mina texter vill jag inspirera och hjälpa dig att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv. Jag har själv gjort en lång inre resa för att frigöra mig från gamla beteendemönster som gjorde att jag satte min omgivning framför mig själv, och vet att en sådan resa kan vara både smärtsam och förlösande. Genom Meditationsguiden guidar och vägleder jag människor både enskilt och i grupper genom retreat och kurser som jag håller i runt om i landet. Prenumerera gärna på mina texter.
Läs mer om mig