Liksom vår går över i sommaren går trä över i eld. Trä är bränslet för eld och i sin balanserade form är eld bland annat den rena glädje som kan hoppa från en människa till en annan. Likt en flamma från en gren till nästa. Här skriver jag om om eld-elementet som är ett av de fem elementen som tillsammans förklarar hur allt på jorden hänger ihop. 

Eld är länkat till ren närvaro, upprymdhet, den fulla blomningen och ljuset som sommaren är. Eld tillåter energi att blomma upp. Att bli sig själv fullt ut och njuta av tillvaron som den är just nu istället för att oroa sig för framtiden eller det förflutna. Det är en mästerlig projektledare men inte det bästa elementet om man vill få saker konkret gjorda eller genomtänkta. Eld bör ha ett socialt yrke för att känna sig tillfreds. I balanserad form bär eld på en enorm gåva i förmågan att sprida värme och glädje i världen. Som en vandrande låga som tänder värmen i andra människors bröst.

I väst bygger större delen av vårt industriella samhälles negativa sidor, på det man kallar kollapsad eld i kinesisk medicin. Med konstant jakt på nya företeelser. Nya mobiltelefoner. Nya datorspel. Ny e-post. Hela tiden uppdateringar i olika former. Detta beteende tyder på att eld är i stark obalans och under beteendet ligger tomheten och ångesten. Ångesten är en del av eld. Ångesten gör att människorna försöker undvika att känna den, genom att få flammorna att brinna starkare, i jakt på nästa shoppingrunda.

Primära organ

Hjärta och tunntarm.

Sekundära organ

Hjärtsäcken, blodflödet, tunga och puls.

”Positiv” känsla

Ren glädje. Närvaro. Shen (livsgnistan i en persons ögon). Förmågan att vara social och få igång en fest eller middag tills samvaron och glädjen har spridit sig till alla i närheten.

”Negativ” känsla

Ångest. Om eld blir obalanserat blir du alltmer uppspelt. Men uppspelt på ett sätt som uppenbarligen inte är friskt. Du blir hyper, manisk, får plötsliga skrattattacker eller plötsligt uppflammande och instabila känslor.

Verklighetsuppfattning

Du har svårt att existera ensam och kräver oftast andra människors närvaro för att existera genom dem. Du vill gå ut och träffa folk, prata, umgås och gärna festa. Du vill åtminstone ha den sociala glädjen och kontakten med andra som Eld är enormt bra på. Och som på det sättet sprider ljuset och värmen från Eld genom världen.

Vanliga hälsoproblem

Inre hetta. Du kan gå i t-shirt på vintern och har svårt att anpassa dig till yttre värme eller hetta. Du kan bli manisk i dina beteendemönster. Eller kan du bli intensiv i att jaga nya kickar hela tiden. Du kan ha problem med matsmältning, avföring och törst som aldrig går att riktigt släcka. Du kan ha störningar i blodomlopp och torra eksem.

Balans i eld-elementet

Du skapar glädje och är kärleksfull. Du har inre harmoni, insikt och stabilitet. Du är fantasifull, optimistisk och entusiastisk. Vakenhet och klarhet är också något som kännetecknar dig med styrande eld-element. Eld-elementet kännetecknas även av utveckling, inspiration och motivation. Du är nyfiken och har intresse och vilja att lära. Du är även ödmjuk och har medkänsla.

Underladdat eld-element

Du vill ha men inte du vill inte ge. Du tycker synd om dig själv. Martyrskap. Du kan ej släppa taget och deltar ej i livet. Du lever i det förflutna och i framtiden. Frånvarande. Bitterhet.

Överladdat eld-element

Du är kritisk och krävande. Styr och manipulerar. Du känner besvikelse och är skuldbeläggande, överdramatisk och kontrollerande.

Mentala och andliga förmågor

Intuition och inre visdom. Passion, styrka och energi.

Årstid

Sommar

Färg

Röd

Väderstreck

Söder

Nyckelord

Jag älskar

Läs mer om elementen

Trä-elementet
Jord-elementet
Metall-elementet
Vatten-elementet

Källa: Kjell Haglund

Carina Ovesson, MeditationsguidenMed ljus och värme,
Carina Ovesson

Prenumerera på mina texter

MIna mejlutskick ger inspiration, tips och råd för att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv.

Kurser & retreat

Mina kurser och retreat hjälper dig att öka din självkänsla, bli mer sann mot dig själv och följa ditt hjärta. 

Vägledda meditationer

Mina vägledda meditationer hjälper dig att öka din självkänsla och självkärlek.

Webbkurs självkänsla

Gå min uppskattade webbkurs för att öka din självkänsla, nu till reducerat pris.

Om Carina Ovesson

Jag är certifierad livscoach och har grundat Meditationsguiden. Med mina texter vill jag inspirera och hjälpa dig att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv. Jag har själv gjort en lång inre resa för att frigöra mig från gamla beteendemönster som gjorde att jag satte min omgivning framför mig själv, och vet att en sådan resa kan vara både smärtsam och förlösande. Genom Meditationsguiden guidar och vägleder jag människor både enskilt och i grupper genom retreat och kurser som jag håller i runt om i landet. Prenumerera gärna på mina texter.
Läs mer om mig