Integritetspolicy

Information om hantering av personuppgifter

Meditationsguiden MG AB värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur företaget behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla våra kunder, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår hemsida, köper en produkt, beställer våra tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Ansvar för dina personuppgifter?

Carina Ovesson, Meditationsguiden MG AB, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av företaget. Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

När du beställer en distans/online utbildning eller en föreläsning hos oss går det via vår samarbetspartners Simple Signup, Mail Chimp, Webinar Jam, Kajabi, Zoom och Coursio och härmed godkänner du att de har dina kontaktuppgifter – dvs ditt namn, dina adressuppgifter, telefonnummer och din email-adress. Vi har även ett GDPR avtal med dem.

Vilka personuppgifter samlas in?

När du besöker hemsidan som identifierad kund, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vårt företag). Förutom de personuppgifter som du lämnar till oss  hämtar vi även i vissa fall ditt personnummer och adressuppgifter via adressuppdatering (t ex Eniro). Detta gör vi för att försäkra oss om att vi har rätt adress.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

  • För att kunna hantera kundtjänstärenden. Det är vårt berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos oss. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.
  • För att kunna skicka generell marknadsföring och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms eller sociala medier. Det avtal som vi har ingått med dig är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. ge dig erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Om du är kund hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster.
  • För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra mobilapplikationer eller handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.
  • För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster. Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.
  • För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha oadresserad marknadsföring från oss. Berättigat intresse att på enskild individs begäran, inte ska erhålla marknadsföringsutskick.
  • För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet. Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

Hur vi använder informationen om dig

Vi använder informationen om dig för att förse dig med informationsutskick och betalningsinformation och för att kunna tillhandahålla de tjänster och produkter du beställer av oss. Vi kan också komma att använda dina uppgifter för marknadsföring av våra tjänster och produkter. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig. 

När du använder våra digitala tjänster kan du skicka och dela innehåll till Meditationsguiden och andra kunder för tjänsterna (inklusive dina personuppgifter och andras personuppgifter). Meditationsguiden behandlar ditt innehåll som konfidentiell information och det används och lämnas ut endast i enlighet med dessa villkor.

Med vilka delar ni min information med?

Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag.

Vi tillåter i vissa fall att tredje parter placerar ut cookies och pixeltaggar för aktivitetsspårning för att leverera personanpassad annonsering. För det ändamålet samlar vi in information om användningen, andvändningsmönster och enheter.

Mer information om cookies: Cookies är elektronisk information som en webbsida skickar till besökarens webbläsare och som lagras på besökarens hårddisk. Vi placerar cookies på din dator om du besöker vår hemsida. Om du inte vill att cookies lagras på din enhet kan du ställa in din webbläsare så att den nekar alla cookies, eller att du får en förfrågan varje gång en cookie lagras, så att du kan välja om du accepterar den eller ej. Du kan också radera cookies från din enhet. Tänk på att vissa funktioner inte fungerar som de ska på webbsidorna du besöker om du väljer att blockera eller radera cookies.

Mer information om pixeltaggar: Pixlar (även kallade ”web beacons” eller ”clear gifs”) är elektroniska filer som vanligtvis består av en bild med en enda bildpunkt, som kan vara dold på en webbsida eller i ett mejl med information.Lagring och lagringstidVi behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den hanteras, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

Dina rättigheter

Vi vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte vi tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Uppdateringar av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 5 juni 2020.

Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. Hos oss är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Meditationsguiden MG AB
Basunvägen 58
434 47 Kungsbacka
E-mail: info@meditationsguiden.com