Jord anses vara ett av de viktigaste av de fem elementen, då det är jord som integrerar och balanserar de andra fyra så att alla fem blir en enhet. Jord-elementet är länkat till sensommar, som innehåller alla vädertyper och som samtidigt innehåller fukt. Fukt är en faktor från kinesisk medicin som är länkat till elementet jord. Antingen yttre fukt eller inre fukt. Inre fukt som är låst inuti personen, under lång tid, gör att hälsan fungerar allt sämre. Här skriver jag om om jord-elementet som är ett av de fem elementen som tillsammans förklarar hur allt på jorden hänger ihop. 

Jord är elementet som integrerar de andra elementen. Som balanserar dem och gör att de fungerar smidigt sinsemellan. Som enheten de egentligen är. Jord är inriktat på fullbordan. Att saker och ting når sin naturliga kulmen. Det är elementet som i sin balanserade form är inriktat på fred och balans i allting i tillvaron. Men som i sin blockerade eller kollapsade form blir oroligt och gnälligt. Eller istället stänger av från omvärlden när det inte klarar av att integrera längre.

Du med styrande jord är en mycket bra stabilisator i en verksamhet. Du är naturligt bra på att bry dig om andra, att integrera dem och lugna ner dem. Men du bör sällan vara med när man ska starta saker, utveckla någonting eller om man vill att aktivitet ska ske.

Det är jords fullbordan som sedan är den naturliga basen för hösten och elementet metall.

Primära organ

Mjälte och bukspottkörtel.

Sekundära organ

Muskler, mage, kött och mun.

”Positiv” känsla

Integration. Att balansera sin omgivning bara genom att finnas där själv och på så sätt integrera andra människor eller energi. Att få andra människor förnöjda eller få dem att känna sig hemma.

”Negativ” känsla

Avstängdhet. Du försvinner iväg i en inre tomhet. Det spelar ingen roll vilken omgivning du har. I och med att du är någon helt annanstans. En annan ”negativ” känsla för jord är oro. En gnagande oro som du inte kan släppa utan fortsätter med. Om du har styrande jord behöver du vara försiktig så att du märker om du tar ut detta på din omgivning. Börja istället röra dig mot en mer positiv tillvaro. Om jord kollapsar kan det leda till att det hela övergår till konstant gnagande gnäll som aldrig slutar. Och aldrig rör sig någonstans.
Verklighetsuppfattning

Du blir glad av att integrera andra människor och föra dem samman. Inte för att något ska hända, utan bara för att integrera dem eller mäkla fred mellan dem. Tippar detta blir Jord besatt av att mäkla fred och står inte ens ut med minsta lilla antydan om konflikt i sin omgivning. Till slut kväver detta allt och alla.

Generellt vanliga hälsoproblem

Inre fukt och passivitet. Övervikt och du är mycket långsam. Både i din ämnesomsättning och förmåga att göra något av ditt liv. Du känner dig tung och full inuti och som om det är omöjligt att starta någonting. Allt är så tungt att det knappt går att flytta.

Balans i jord-elementet

Du uppvisar stabilitet. Du är samlad, lugn och harmonisk. Du har förmågan att vara närvarande. Du har medkänsla, livsvilja och sympati. Du är uppmärksam och omtänksam. Du har tillit till dig själv, mognad och uppriktighet. Du har medkänsla, visar hänsyn och sympati. Fysisk överlevnad, uppmärksamhet och omtänksamhet.
Underladdat jord-element

Du känner likgiltighet och har svag överlevnadsförmåga. Depression, slöhet och dämpad. Du kan ej välja och är oharmonisk. Du är frånvarande, tycker ej om dig själv och straffar ut dig själv.

Överladdat jord-element

Du är orolig, överbeskyddande och förvirrad. Du är stressad, spänd, känner ilska och är otålig. Du känner dig beroende, obestämd, lättirriterad och aggressiv. Du kan ej vila och är istället överaktiv. Materialism, dumdristig, självcentrering och spänd. Du tappar kontakten med dig själv.
Mentala och andliga förmågor

Självkänsla och en inre trygghet. Du har mental och andlig förmåga.

Årstid

Sommar och sensommar.

Färg

Gul, brun

Väderstreck

Centrum

Nyckelord

Jag är.

Läs mer om de andra elementen

Trä-elementet
Eld-elementet
Metall-elementet
Vatten-elementet

Källa: Kjell Haglund

Carina Ovesson, MeditationsguidenMed ljus och värme,
Carina Ovesson

Prenumerera på mina texter

MIna mejlutskick ger inspiration, tips och råd för att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv.

Kurser & retreat

Mina kurser och retreat hjälper dig att öka din självkänsla, bli mer sann mot dig själv och följa ditt hjärta. 

Vägledda meditationer

Mina vägledda meditationer hjälper dig att öka din självkänsla och självkärlek.

Webbkurs självkänsla

Gå min uppskattade webbkurs för att öka din självkänsla, nu till reducerat pris.

Om Carina Ovesson

Jag är certifierad livscoach och har grundat Meditationsguiden. Med mina texter vill jag inspirera och hjälpa dig att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv. Jag har själv gjort en lång inre resa för att frigöra mig från gamla beteendemönster som gjorde att jag satte min omgivning framför mig själv, och vet att en sådan resa kan vara både smärtsam och förlösande. Genom Meditationsguiden guidar och vägleder jag människor både enskilt och i grupper genom retreat och kurser som jag håller i runt om i landet. Prenumerera gärna på mina texter.
Läs mer om mig