Jag upplever att många kämpar med det här just nu, och vill därför dela denna text.

Frustrationen över att inte nå fram. Jag har varit där så många gånger när min gräns har blivit nådd. Försökt på olika sätt. Att bli lyssnad på och att bli respekterad. Men istället har jag mötts av ifrågasättande, försvar och ja, till och med anklagelser och skuldbeläggande.

Så mycket ansvar jag tagit för att försöka lösa situationer som denna, att försöka nå fram, att försöka hitta kommunikationsvägar, att försöka mötas. Så mycket tid och så mycket energi det tagit.

Jag hamnar där än idag. Men också i sorgen och uppgivenheten över att inte bli lyssnad på och respekterad.

Jag har lärt mig att när jag talar utifrån min sanning och det jag säger kan upplevas som ett hot mot den andres personliga syften och intressen – nej, då finns det inga vägar fram. Det är som att tala med en mur.

En person styrd av sitt ego eller begär gör allt för att rättfärdiga sig själv. Då når man inte fram. Snarare leder det till konflikt, anklagelser och skuldbeläggande.

Jag har lärt mig att inte ge den här typen av diskussion energi. Jag har också lärt mig att personens agerande inte har med mig personligen att göra, utan dramatiken som skapas beror på en person som inte har förmågan att se det utifrån något annat perspektiv än sig själv. Det blir hotfullt mot deras identitet.

Istället för att fokusera på den andre personens agerande, rikta energin till dig själv. Fråga dig själv – Vad behöver jag nu? Vad är viktigt för mig nu? Då skiftar du fokus bort från det negativa till kärleken inom dig själv.

Kärleken inom dig själv är en aldrig sinande källa. Den är villkorslös och oberoende av någon annan. Vänd dig inåt och fyll på med denna himmelska kärlek. Och känn att du alltid är sedd. Alltid är älskad. Och aldrig bortglömd.

Carina Ovesson, MeditationsguidenMed ljus och värme,
Carina Ovesson

 

Prenumerera på mina texter

MIna mejlutskick ger inspiration, tips och råd för att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv.

Kurser och retreat 2019

Mina kurser och retreat hjälper dig att öka din självkänsla, bli mer sann mot dig själv och följa ditt hjärta.

Vägledda meditationer

Mina vägledda meditationer hjälper dig att öka din självkänsla och självkärlek.

Webbkurs självkänsla

Gå min uppskattade webbkurs för att öka din självkänsla, nu till reducerat pris.

Om Carina Ovesson

Jag är certifierad livscoach, mindfulnessinstruktör och grundare till Meditationsguiden. Jag guidar och vägleder människor både enskilt och i grupper genom retreat som jag arrangerar runt om i landet. 

Med mina texter vill jag inspirera och hjälpa dig att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv. Jag har själv gjort en lång inre resa för att frigöra mig från gamla beteendemönster som gjorde att jag satte min omgivning framför mig själv. Det var en smärtsam resa som innebar att jag fick släppa taget om människor i min närhet, men som samtidigt gjorde mig mer sann mot själv. Jag vet att en sådan resa kan vara både jobbig och smärtsam, och samtidigt frigörande och förlösande.  Prenumerera gärna på mina texter.
Läs mer om mig