Man vet att orden kommer skapa dramatik. Att de kommer skapa reaktioner. Men ändå måste man säga det. För att vara sann mot sig själv. Och inte blunda för sig själv.

Det hade varit enklare att fortsätta på samma väg. Göra det som inte skapar oreda. Men den inre rösten är så stark att du vet att den talar sanning.

När något pockar på inifrån och vi samtidigt vet att det vi känner och vill inte kommer passa in i andras värld eller leva upp till deras förväntningar, kan det vara så oerhört svårt att vara sann mot sig själv och tala om vad man känner.

Om vi är vana vid att stå tillbaka och sätta andras behov före oss själva är det skrämmande att uttrycka sina behov. Det är mycket enklare att fortsätta följa samma väg. Att anpassa sig till andra.

Samtidigt vet vi att den vägen är över nu. Denna väg har vi vandrat på länge, och vi vet att den inte längre fungerar. Vi kan inte längre åsidosätta oss själva eller kompromissa med oss själva.

Så fruktansvärt det känns att plötsligt stå mitt i stormens öga. Att bli att bli ifrågasatt och skuldbelagd.

Tvivlen på om vi gjort rätt får oss att tveka. Men ändå vet vi. Att det är rätt.

Sedan kommer sorgen. Över att inte bli hörd. Över att inte bli mottagen. Över att inte känna sig viktig.

Att vara sann mot sig själv. Det är en resa som sätter sina spår.

Samtidigt är det också den enda väg som kan ge oss frid och lycka. Att gå emot sig själv gynnar varken oss själva eller någon annan utifrån ett högre perspektiv. Det är den enda väg som möjliggör att det högsta bästa kan ske, för alla.

Att vara sann mot sig själv, är också att vara sann mot andra. Om andra har ett öppet hjärta kan de ta emot och ni kan hitta en gemensam väg framåt, med en lyhördhet och respekt för varandra. Men oavsett hur andra reagerar handlar det inte om dem. Det handlar om dig. Att inte göra våld på dig själv. Att välja kärlek till dig själv. Det är ingenting som går att kompromissa bort.

Carina Ovesson, MeditationsguidenMed ljus och värme,
Carina Ovesson

Prenumerera på mina texter

MIna mejlutskick ger inspiration, tips och råd för att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv.

Kurser & retreat

Mina kurser och retreat hjälper dig att öka din självkänsla, bli mer sann mot dig själv och följa ditt hjärta. 

Vägledda meditationer

Mina vägledda meditationer hjälper dig att öka din självkänsla och självkärlek.

Webbkurs självkänsla

Gå min uppskattade webbkurs för att öka din självkänsla, nu till reducerat pris.

Om Carina Ovesson

Jag är certifierad livscoach och har grundat Meditationsguiden. Med mina texter vill jag inspirera och hjälpa dig att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv. Jag har själv gjort en lång inre resa för att frigöra mig från gamla beteendemönster som gjorde att jag satte min omgivning framför mig själv, och vet att en sådan resa kan vara både smärtsam och förlösande. Genom Meditationsguiden guidar och vägleder jag människor både enskilt och i grupper genom retreat och kurser som jag håller i runt om i landet. Prenumerera gärna på mina texter.
Läs mer om mig