Här och nu är allt vi har. Ändå fastnar vi i oro över hur det kommer att bli. Oro leder till rädslor som omsluter vårt hjärta som en mörk demon. Rädslor leder till maktlöshet och håglöshet, och vi tappar snabbt vår kraft.

Det mesta av vår oro är bara tänka rädslor. Ingenting av det vi oroar oss för har ännu inträffat. Ändå lägger vi så mycket kraft och energi på det vi oroar oss för och låter den ta överhanden.

Lyft blicken. Se på dig själv och ditt liv ifrån ett högre perspektiv. Det viktiga är inte hur allting kommer att falla ut. Det viktiga är vem du är, dina insikter och ditt växande. Det är din resa och vad du bidrar med längs vägen som betyder något i det stora hela.

Låt inte oron lägga band över dig. Se på allt det vackra som är du och på allt det vackra som finns runtomkring dig. Hedra dig och den resa du är på, och tillåt dig att vara delaktig och levande här och nu.

Avsätt stunder för att söka dig inåt, till ditt inre himmelska paradis. Fyll dig med himlens kärlek och trygghet så att du kan stå i din kraft och vara stark och glädjefull.

Låt sedan andra ta del av ditt ljus och sprid hopp och tro. Varje dag är viktig, både för din och för jordens utveckling. Du behövs här och nu.

Carina Ovesson, MeditationsguidenMed ljus och värme,
Carina Ovesson

Ny retreat! Retreat Stockholm för självkänsla och självmedkänsla

Datum: 2 – 4 mars 2018
Plats: Syninge kursgård, Norrtälje/Stockholm
Läs mer: retreat Stockholm

Ny retreat! Retreat Göteborg för att bli bättre på att lyssna på sig själv

Datum: 4-6 maj 2018
Plats: Sörby retreatcenter, Fakenberg/Göteborg
Läs mer: retreat Göteborg

E-kurs för att öka din självkänsla

Öka din självkänsla i min e-kurs som du kan starta när du vill och göra i din egen takt. Du får göra en inre resa för att öka din medvetenhet om hur du förhåller dig till dig själv och andra, och utveckla ett mer accepterande och kärleksfullt förhållningssätt till dig själv. Läs mer här

Guidade meditationer för självkänsla och självkärlek

Meditera med hjälp av mina guidade meditationer på CD och MP3 för att öka din självkänsla och självkärlek.

Prenumerera på mina texter

Tycker du om det jag skriver? Prenumerera på Vägen till ditt hjärta – mitt kostnadsfria mejlutskick för inspiration, tips och råd för att vara sann mot dig själv.

Mer om Carina Ovesson

Carina Ovesson, MeditationsguidenJag är livscoach och har grundat Meditationsguiden. Jag tror att om vi blir bättre på att lyssna på oss själva och följa vårt hjärta blir vi mer lyckliga och fridfulla och harmoniska, och likaså världen vi lever i. Jag skriver för inspirera dig till att vara sann mot dig själv och att våga följa ditt hjärta. Jag har själv gjort en lång inre resa för utveckla och hitta mig själv, och lever idag utifrån den jag är och det som gör mig lycklig. Det tror jag alla kan göra!
Läs fler av mina inlägg
Läs mer om mig
Kontakta mig