Metall är elementet som är länkat till hösten. Metall är energin som avslutar, som skär och som sätter punkt. Det är energin som separerar och skapar struktur i tillvaron. Metall är också elementet för etik och förmågan att döma. Det lever på skärpan i hösten, klarheten i luften som öppnar lungorna och gör att man rätar på ryggraden. Här skriver jag om om metall-elementet som är ett av de fem elementen som tillsammans förklarar hur allt på jorden hänger ihop. 

I sin klara form är metall hemelementet för klar tankeförmåga och mental struktur. Om det kommer i obalans så fastnar det här och personen med styrande metall existerar nästan helt på ett mentalt plan med förakt för fysisk kropp och fysisk tillvaro.

Om du har mycket starkt styrande metall har du i allmänhet svårt att anpassa dig till en vanlig vardagstillvaro. Då metall tycker om ordning och reda och precision. Någonting som sällan går ihop med andra människor eller den kaotiska vardagstillvaron som de flesta har.

Du som har ett styrande metall-element är bäst på att avsluta energi. På att sätta punkt. På att avgöra när något är över eller när det är onödigt att fortsätta med det. Du är i din bästa roll när du får syssla med att skapa struktur eller system. Du älskar system. Metall är det enda av elementen som kan se skönhet i perfekta system. Du är däremot sällan bra på social kontakt med andra och bör därför inte arbeta i serviceyrken. Du kan lätt bli för intellektuell. Du behöver därför balansen i form av glädje som eld har, och i form av det fysiska och jordning som jord har. För att verkligen fungera stabilt i livet.

Primära organ

Lungor och tjocktarm.

Sekundära organ

Hud, ryggrad, näsa och hår.

”Positiv” känsla

Mod och klar livsglädje, vilket inte är samma sak som elds rena glädje.

”Negativ” känsla

Sorg och ledsamhet. Metall är det enda elementet som konkret vet och förstår att allting ska dö. Om det är i balans ser det livsglädjen som finns i att få vara vid liv. Men metall har lätt för att kollapsa till att allting blir sorgset och att allting ska dö. Kollapsad metall har mörka ringar under ögonen och kollapsar runt lungorna så att ryggraden inte längre är rak.

Verklighetsuppfattning

Du som har ett styrande metall-element föredrar att få vara ifred för att tänka. Du vill ha ordnad miljö runt dig så att ingenting stör din tankeförmåga. Du dras till ren estetik, ordning, struktur, precision och exakthet. Om det blir obalans i ditt metall-element, blir du mycket ilsken. Då försöker du tvinga in en struktur i en tillvaro där det inte finns, för att skydda din egen existens.

Om metall kollapsar blir det besatt av att dela upp världen i kategorier med allt finare – och onödigare – exakthet. Det är också här som kollapsad metall är grunden till fundamentalism, inom vilken inriktning det än är. Att dela upp världen helt i svart eller vitt, rätt eller fel. Detta är en klassisk fälla för dig med styrande metall. Som du både behöver se, och balansera i dig.

Vanliga hälsoproblem

Inre torrhet eller kyla. Du har dålig ytcirkulation och får lätt problem med din fysiska kropp, eftersom metall som är i obalans, nästan helt lever på en mental nivå. Du får lätt problem med ryggraden och även med matsmältningen, i form av att tjockarmen slutar fungera bra, och går då över till att bli förstoppad.

Balans i metall-elementet

Lycka, beslutsamhet och du vågar välja. Du har mod, passion, spontanitet och är harmonisk. Du har sinnesfrid och socalt engagemang. Du är kommunikativ, gör dig förstådd och är kreativ. Du har social förmåga, samhörighet och gemenskap. Du har en förmåga att släppa gamla idéer och trossatser vilket ger utrymme för att växa och utvecklas. Du har koncentration och en inre visdom.

Underladdat metall-element

Du är överdrivet ödmjuk och timid. Du gör som alla andra. Du är lättledd och skäms för dig själv. Du saknar sinnesfrid och känner dig ledsen eller deprimerad. Melankolisk, ångerfull och pessimistisk. Du är sårbar och oansvarig och du uppvisar svaghet och obeslutsamhet.

Överladdat metall-element

Du uppvisar arrogans, självförhärligande och självrättfärdigande. Du är hänsynslös och en individualist. Du är oansvarig och pratar mycket om dig själv. Du har svårt att kompromissa och att byta riktning i livet.

Mentala och andliga förmågor

Utveckling, kreativitet, beslutsamhet och spontanitet. Du vågar välja.

Årstid

Höst

Färg

Vit, guld

Väderstreck

Väster och nordväst

Nyckelord

Jag kan.

Läs mer om elementen

Trä-elementet
Eld-elementet
Jord-elementet
Vatten-elementet

Källa: Kjell Haglund

Carina Ovesson, MeditationsguidenMed ljus och värme,
Carina Ovesson

Prenumerera på mina texter

MIna mejlutskick ger inspiration, tips och råd för att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv.

Kurser & retreat

Mina kurser och retreat hjälper dig att öka din självkänsla, bli mer sann mot dig själv och följa ditt hjärta. 

Vägledda meditationer

Mina vägledda meditationer hjälper dig att öka din självkänsla och självkärlek.

Webbkurs självkänsla

Gå min uppskattade webbkurs för att öka din självkänsla, nu till reducerat pris.

Om Carina Ovesson

Jag är certifierad livscoach och har grundat Meditationsguiden. Med mina texter vill jag inspirera och hjälpa dig att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv. Jag har själv gjort en lång inre resa för att frigöra mig från gamla beteendemönster som gjorde att jag satte min omgivning framför mig själv, och vet att en sådan resa kan vara både smärtsam och förlösande. Genom Meditationsguiden guidar och vägleder jag människor både enskilt och i grupper genom retreat och kurser som jag håller i runt om i landet. Prenumerera gärna på mina texter.
Läs mer om mig