Att ha människor med en negativ energi i sin närhet kan vara både krävande och svårt att hantera. Under lång tid försökte jag anpassa mig istället för att säga nej och sätta gränser. Här skriver jag om hur vi kan hantera negativ energi i vår omgivning.

Drama, påhopp, ilska och andra oförutsedda angrepp. Det kan vara svårt att hantera människor som har en negativ energi. Särskilt när det gäller dem i vår närhet. Det kan vara krävande och man kan känna sig fullständigt dränerad på energi. Till och med tappa fotfästet.

Det kan också kännas sårande och kränkande att plötsligt och helt oförutsett hamna i skottlinjen. Det skapar en osäkerhet inför vad man kan komma att mötas av härnäst. Kanske börjar vi trippa på tå och anpassa oss för att undvika drama och friktion.

När jag säger nej till drama och negativa energier brukar jag mötas av förnekelse och anklagelser. Ofta leder det till ännu mer drama. Antingen handlar det om mig, jag är överkänslig och överreagerar, eller är det upp till mig att acceptera personens beteende. Man vill inte ta ansvar för sitt beteende och de konsekvenser det får för sin omgivning utan lägger ansvaret utanför sig själv.

Länge anpassade jag mig för att skapa lugn istället för drama och friktion. Men när det sker på bekostnad av oss själva behöver vi säga nej och sätta gränser. Samtidigt kan vi aldrig förvänta oss att någon annan ska förändras, utan vi kan bara välja vårt egna förhållningssätt.

Jag har insett att det bästa jag kan göra är att inte bemöta negativ energi. För vår egen skull behöver vi sätta gränser, men när vi inte blir mottagna har jag lärt mig att inte ge det mer energi. Det ger bara mer bränsle till en eld som sällan leder någon vart. I många fall handlar det om att de vill ha något av oss. Vår energi, vår uppmärksamhet eller vårt medlidande. Men i det långa loppet hjälper vi sällan någon genom att bemöta dem när de befinner sig i denna energi.

Vi har alla ett ansvar för vårt beteende och de energier vi sänder ut. Men när det gäller andras energi är det enda vi egentligen kan göra att titta på vad den skapar i oss själva. Vad väcker det i oss och varför reagerar vi som vi gör? Varför tillåter vi oss att ta emot de energier de sänder ut och varför har vi svårt för att släppa taget om dem? Vi kan bara ta ansvar för oss själva.

Låt de bli dina läromästare istället för dina energitjuvar. Det är det mest hjälpsamma för alla.

Carina Ovesson, MeditationsguidenMed ljus och värme,
Carina Ovesson

Prenumerera på mina texter

MIna mejlutskick ger inspiration, tips och råd för att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv.

Kurser & retreat

Mina kurser och retreat hjälper dig att öka din självkänsla, bli mer sann mot dig själv och följa ditt hjärta. 

Vägledda meditationer

Mina vägledda meditationer hjälper dig att öka din självkänsla och självkärlek.

Webbkurs självkänsla

Gå min uppskattade webbkurs för att öka din självkänsla, nu till reducerat pris.

Om Carina Ovesson

Jag är certifierad livscoach och har grundat Meditationsguiden. Med mina texter vill jag inspirera och hjälpa dig att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv. Jag har själv gjort en lång inre resa för att frigöra mig från gamla beteendemönster som gjorde att jag satte min omgivning framför mig själv, och vet att en sådan resa kan vara både smärtsam och förlösande. Genom Meditationsguiden guidar och vägleder jag människor både enskilt och i grupper genom retreat och kurser som jag håller i runt om i landet. Prenumerera gärna på mina texter.
Läs mer om mig

Kommentera

kommentarer