Visst vet vi att vi är värdefulla, älskade och unika. Men ändå är det så svårt att känna och uppleva på riktigt. Istället begränsar vi oss, är självkritiska, har höga krav på oss själva och låter omgivningen styra. Jag skriver om nyckeln till din självkänsla och vad som skapar en varaktig förändring.

Den inre tryggheten, förmågan att lyssna på sina behov och att finnas till för sig själv. Självkänslan och relationen med sig själv är något av det viktigaste vi har. Och ändå är det så svårt att på riktigt känna och uppleva att vi är värdefulla. Kanske gör vi små insatser för förändring, men så händer det något som tar oss tillbaka där vi började.

För att få till en varaktig förändring behöver vi komma långt ner i oss själva. För där, i djupet av oss själva, finns det mest sårbara och sköra, och samtidigt mest värdefulla vi har – vårt inre barn.

Vårt inre barn är nyckeln till vår självkänsla och inre trygghet. Där gömmer vi vår sårbarhet, vår osäkerhet, våra rädslor och våra oläkta sår. Vi behöver lyssna på, trösta och ta hand om detta sköra lilla barn, så att det kan få läka och bli helt.
För att lyckas med detta behöver vi bana väg genom de identiteter vi har byggt upp för att skydda oss själva och våga vara nakna inför oss själva. Vi behöver möta sårbarheten, rädslorna och smärtan. Allt detta kräver mod, tid och engagemang.

Det bortglömda och sköra

Vårt älskade inre lilla barn. Ofta bortglömt och bortträngt. För att våra erfarenheter har fått oss att tro att det är så vi måste göra. Men det är endast genom sårbarheten vi hittar styrkan. Genom rädslorna vi hittar ljuset. Och genom smärtan vi hittar friden.

Vägen till ditt hjärta

Det kan vara en lång väg att vandra. Men det är så värdefullt att göra resan. Ett helat och läkt inre barn blir en gudomlig skatt som leder oss till vårt hjärta och vår själ. Det är där vårt sanna jag finns. Vår kärna, vår renhet, vår innersta essens. Helt utan de identiteter, filter och roller som vi lagt på oss genom livet. Det är resan hem till dig själv.

Att ta emot och förenas med sitt inre barn öppnar vårt hjärta och gör oss till ett med himlen. Vi kan vägledas av vårt inre och se på världen med ett barns öppna hjärta och oskyldiga ögon. Så som vi föddes och så som vi var menade att vara. Med nyfikenhet, förväntan och glädje. Så levande och sanna i oss själva. Vi kommer i kontakt med vår inre kraft och inre ljus, som kan stråla ut som en sol.

Att låta sitt inre barn vara levande innebär också att fånga upp det när sårbarheten och rädslorna sköljer över oss. Att tillåta det att få känna, att låta det få ha ont. Men ett inre barn som en gång har fått läka faller inte lika hårt och inte lika djupt när det som sker runtomkring öppnar upp såren. För vi finns där och kan fånga upp, trösta, omfamna och ta hand om. 

Himmelriket på jorden

Det inre barnet är en del av himlen, unikt och älskat, skapat av det gudomliga. Det är därifrån det kommer och det är där det hör hemma. Det hjälper oss att gå med trygghet och tillit genom livet. För vi vet att himlen går bredvid, vägleder och aldrig överger oss. Det inre barnet blir en rikedom att bära med sig på livets väg.

Carina Ovesson, MeditationsguidenMed ljus och värme,
Carina Ovesson

PS. På många av mina kurser och retreat får du möjlighet att arbeta med ditt inre barn. Du kan också gå min uppskattade webbkurs för självkänsla och för att få hjälp med att möta ditt inre barn.  Varmt välkommen!

  

Prenumerera på mina texter

MIna mejlutskick ger inspiration, tips och råd för att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv.

Kurser och retreat 2019

Mina kurser och retreat hjälper dig att öka din självkänsla, bli mer sann mot dig själv och följa ditt hjärta.

Vägledda meditationer

Mina vägledda meditationer hjälper dig att öka din självkänsla och självkärlek.

Webbkurs självkänsla

Gå min uppskattade webbkurs för att öka din självkänsla, nu till reducerat pris.

Om Carina Ovesson

Jag är certifierad livscoach, mindfulnessinstruktör och grundare till Meditationsguiden. Jag guidar och vägleder människor både enskilt och i grupper genom retreat som jag arrangerar runt om i landet. 

Med mina texter vill jag inspirera och hjälpa dig att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv. Jag har själv gjort en lång inre resa för att frigöra mig från gamla beteendemönster som gjorde att jag satte min omgivning framför mig själv. Det var en smärtsam resa som innebar att jag fick släppa taget om människor i min närhet, men som samtidigt gjorde mig mer sann mot själv. Jag vet att en sådan resa kan vara både jobbig och smärtsam, och samtidigt frigörande och förlösande.  Prenumerera gärna på mina texter.
Läs mer om mig