Taoismen handlar om att du ska lära dig att njuta av livet, ta dagen som den kommer och att inte kämpa emot strömmen. Den handlar också om att lyssna inåt och följa din inre röst och att ha balans mellan aktivitet och stillhet. Taoismen kommer från Kina och utövas av halva jordens befolkning. Det är ingen religion utan snarare en livsfilosofi. Här skriver jag om taoismen som är en filosofi som vi västerlänningar med behov av kontroll och analys allt mer börjar ta till oss. 

Att leva i balans mellan aktivitet och stillhet

Tao består av de två urkrafterna yin och yang, två motsatser där den ena inte kan existera utan den andra. Det är viktigt att leva i balans mellan yin (stillhet) och yang (aktivitet), annars uppstår disharmoni. Att följa Taoismen är att leva utan några förutfattade meningar om hur livet ska, måste eller bör vara. Att kunna släppa kontrollen, slappna av och låta det vara. Det västerländska samhället speglar den totala motsatsen och genomsyras till största delen av Yang-kraften. Vi sköter det sociala livet, familjen och jobbet på samma sätt; vi jobbar hårt, planerar och analyserar. Vi är energiska och handlingskraftiga. Enligt taoismen är inte detta att leva i harmoni och balans eftersom vi då tappar kontakten med oss själva.

Taoism ett sätt att komma i kontakt med den inre rösten

Du bör därför ta in mer Yin i ditt liv. Det gör du genom att tömma ditt sinne. Är du upptagen med att planera framåt i tiden kan du gå miste om de möjligheter som uppstår just nu. När du slutar planera, strukturera, analysera och ruta in din tillvaro är du mycket mer flexibel och kan handla spontant. Istället för att fylla ditt sinne med intellektuella idéer så får du en chans att komma i kontakt med din inre röst som är din sanning och den väg du ska följa. I den kinesiska kulturen värderar man detta högt och denna förmåga är en styrka i kampsporter.

Nalle Puh en sann taoist

Att göra ’ingenting’ betyder inte att du låter bli att göra någonting utan bara att du med tålamod och lugn inväntar det rätta läget. Detta läge uppstår ur ingenting och kommer inifrån oss själva. Att följa Tao är alltså att lyssna efter ett inre svar. Här spelar intuitionen en stor roll. Utan att veta om det är det denna livsfilosofi Nalle Puh lever efter.

En tänkvärd historia från taoismen

Enligt taoisterna finns inget som heter tur eller otur, lycka eller olycka, utan bara en jämn stilla glädje och vördnad över livets förändringar. Denna tänkvärda berättelse beskriver detta synsätt:

En gammal man och hans son bodde i ett övergivet fort på toppen av en ås och en dag förlorade han en häst. Grannarna kom för att uttrycka sitt beklagande med anledning av den otur som drabbat honom och den gamle mannen frågade dem: Hur kan ni veta att det var otur? Några dagar senare kom hästen tillbaka och hade då med sig en skock vilda hästar, och grannarna kom nu och gratulerade honom till denna lyckträff. Den gamle mannen svarade: Hur kan ni veta att detta är en lyckträff?

Eftersom de fått så många hästar började den gamles son att rida och en vacker dag bröt han benet under en ridtur. Grannarna infann sig åter för att ge uttryck åt sitt deltagande och den gamle mannen svarade: Hur kan ni veta att detta var en olycka? Ett tag efteråt blev det krig och därför att den gamle mannens son var ofärdig slapp han gå ut till fronten.

Budskapet är att leva utan några förutfattade meningar om hur livet ska eller bör vara. Från taoistisk synpunkt är man bildad om man inte tror att man haft framgång när man verkligen haft det, men som i gengäld inte heller är säker på att något gått fel när man misslyckats med något.

Taoism är en religion utan gud och trosbekännelser

Taoismen räknas till en av Kinas tre religioner. Men till skillnad från de traditionella religionerna har taoismen ingen gud, religiösa ledare eller trosbekännelser. Man kan snarare betrakta taoismen som en livsfilosofi och det är precis den synen som majoriteten av taoisterna har. Taoismen och Buddhismen har en hel del likheter och uppstod ungefär samtidigt men är oberoende av varandra. I Kina är det vanligt med blandformer av taoismen och buddhismen.

Det historiska ursprunget till taoismen är oklart. Många anser att Lao Tse är grundaren till Taoismen. Enligt legenden skrev han boken Tao teh ching (Boken om vägen), som gav upphov till taoismen, ca 500 f Kr. Denna bok rymmer hela taoismens filosofi. Boken som består av 81 verser har även gett uppkomst till de fem elementen, läran om qi, yin-yang, Bagua och meridianerna. Taoismen och Tao teh ching är även ursprunget till många traditioner inom qi gong och kampsporter.

Det finns även en bilaga till taoismen : I Ching (förändringarnas bok). Denna består av 8 trigram och 64 Hexagram. Feng Shui bygger på de 8 trigrammen som kallas Bagua. I ching har oftast fungerat som en allmän visdomsbok och spådomsmanual. Än idag använder man den på detta sätt, till exempel genom att spå i mynt.
Ju mer du försöker förklara Tao ju längre ifrån kommer du

Tao, eller Dao som det egentligen uttalas, är ett ord som är svårt att beskriva eller översätta. Ju mer du försöker förklara Tao ju längre ifrån kommer du tao enligt taoisterna.

Bildtecknet för Tao har flera betydelser och kan översättas både som vägen och intelligent rörelse framåt. Alltså intelligent rörelse längs en väg. Tao är den väg vi ska följa men som vi inte kan se.

Målet i taoism är att finna din väg

Enligt taoismen ska människan själv skaffa sig kunskap och insikt i livet. Tao är ett sätt att leva. Målet är att finna vägen som leder till dig själv genom att vara dig själv. Att kunna lyssna inåt och att följa din inre röst. En av de metoder man använder för detta är meditation. Genom meditation lär du dig att tömma ditt sinne för att du ska komma närmare tao.

Carina Ovesson, MeditationsguidenMed ljus och värme,
Carina Ovesson

Prenumerera på mina texter

MIna mejlutskick ger inspiration, tips och råd för att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv.

Kurser & retreat

Mina kurser och retreat hjälper dig att öka din självkänsla, bli mer sann mot dig själv och följa ditt hjärta. 

Vägledda meditationer

Mina vägledda meditationer hjälper dig att öka din självkänsla och självkärlek.

Webbkurs självkänsla

Gå min uppskattade webbkurs för att öka din självkänsla, nu till reducerat pris.

Om Carina Ovesson

Jag är certifierad livscoach och har grundat Meditationsguiden. Med mina texter vill jag inspirera och hjälpa dig att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv. Jag har själv gjort en lång inre resa för att frigöra mig från gamla beteendemönster som gjorde att jag satte min omgivning framför mig själv, och vet att en sådan resa kan vara både smärtsam och förlösande. Genom Meditationsguiden guidar och vägleder jag människor både enskilt och i grupper genom retreat och kurser som jag håller i runt om i landet. Prenumerera gärna på mina texter.
Läs mer om mig