Vatten är elementet för stillhet, vila och lugn, och är även länkat till stillheten på vintern. Vatten är länkat till njurarna. Det är vilan på vintern som avgör hur mycket våra njurar har förnyat energin, som sedan ska vara under hela det kommande året. Till exempel kan hysteriskt stressiga jultider påverka din hälsa under hela det kommande året. Här skriver jag om om vatten-elementet som är ett av de fem elementen som tillsammans förklarar hur allt på jorden hänger ihop. 

Du med styrande vatten har enormt mycket kunskap, insikt och ofta en vilja att dela med dig av den till andra. Du har starka visioner och brukar lita enormt mycket på dig själv. Så till den grad att du lätt ses som excentrisk. Du rör dig orädd framåt likt en stark flod. Ju mer obalans det blir i ditt vatten-element, desto mer cynisk och kallhjärtad blir du. Och desto mer drar du dig tillbaka i total tystnad och stillhet för att läka ditt element.

Obalanserat vatten kommer också att bli föraktfullt för allt som har med yta att göra, vilket hör till eld-elementet. Eld är det element som kontrollerar vatten (Ke-cykeln). Vatten behöver denna kontroll men flyr ofta ifrån den. Balanserat vatten däremot, är också inriktat på att verkligen njuta av livet fullt ut. I alla dess former. Och kan med sin genomträngande insikt se igenom (klargöra) invändningar och åsikter som låser människor, därför att vatten mycket lätt ser lagerna under och vad andra människor missar.

Primära organ

Njurar, binjurar och urinblåsan.

Sekundära organ

Könsorgan, urinvägar, öron och hörseln. Hälsa och stabilitet i underkropp och ben.

”Positiv” känsla

Livsnjutning. Förmågan att verkligen njuta fullt ut av livet; av mat, av tillvaron, av sex. Vattenelementet är hemelementet för sex. Vatten dras också till kunskap och insikt. Det saknar intresse för metalls system men älskar däremot att fundera ut vad som ligger bakom saker. Varför det är som det är. Att klargöra tillvaron.

”Negativ” känsla

Rädsla och depression. Rädsla är länkat till njurarna. För dig med styrande vatten-element är rädsla en av de stora fällorna i livet. Du med styrande vatten måste var mycket försiktig så att du sakta börjar se hur mycket rädsla som brukar styra ditt liv. På så sätt blir du friare från rädslan och kan kan börja njuta av livet istället.

Depression räknas som en vattensjukdom i kinesisk medicin. Depression innebär stagnerat vatten. När vatten står helt stilla och blir som en unken tjärn i skogen.

Envishet är ett annat karaktärsdrag för obalanserat vatten. I sin friska form ger det dig förmågan att vara klarsynt kritisk. I sin obalanserade form gör det att du bara går din egen väg. Oberoende av om det är i en frisk, positiv riktning eller ej.

Verklighetsuppfattning

Du föredrar att ha stillhet och tystnad runt dig för att kunna tänka. Detta varierar efter vilken sorts vatten du har. Du tar in information långsamt men enormt djupt. När du, med styrande vatten, tänker igenom saker har du verkligen tänkt igenom alla lager i dem. Du har täckt in hela ämnet på hela djupet så att du ser alla sammanhang i det. Och gärna hur de sitter ihop med andra ämnen också.

Obalanserat vatten blir besatt av hemligheter och manipulation av sin omgivning. Detta är något du som vattenmänniska måste se upp med. Och se till att du undviker att ta ut det på din omgivning.

Vanliga hälsoproblem

Inre kyla. Problem med korsrygg, skolios, stela och ömma leder. Sömnproblem och dålig aptit. Du har problem med libido, benvävnad och försvagade njurar som gör att du blir lätt skrämd eller rädd. Melankoli och en fallenhet för att se allting negativt.
Balans i vatten-elementet

Du har insikt, självkännedom, flexibilitet, tillit och intre vishet. Du har uthållighet, viljestyrka och är anspråkslös. Du är ihärdig och har inre kraft. Du är varsam, finkänslig och har inre balans. Du har tålamod, självförtroende och följer med livsflödet. Du är närvarande i nuet.

Underladdat vatten-element

Du är osäker, rädd, apatisk och har ångest. Skuldkänslor, tror inte på dig själv eller på livet. Kraftlös, passitivitet, dålig närvaro i nuet och tar ej ansvar. Du är förvirrad och dämpad.
Överladdat vatten-element

Du är inkonsekvent och har svårt med tilliten. Du är rastlös, skapar dålig struktur och är otålig och obalanserad. Ilska, dålig närvaro i nuet, stressad, aggressiv och pessimistisk.

Mentala och andliga förmågor

Livsflödet. Du har tillit, inspiration och är insiktsfull. Inre balans.

Årstid

Vinter

Färg

Blå, svart

Väderstreck

Norr

Nyckelord

Jag har.

Läs mer om elementen

Trä-elementet
Eld-elementet
Jord-elementet
Metall-elementet

Källa: Kjell Haglund

Carina Ovesson, MeditationsguidenMed ljus och värme,
Carina Ovesson

Prenumerera på mina texter

MIna mejlutskick ger inspiration, tips och råd för att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv.

Kurser & retreat

Mina kurser och retreat hjälper dig att öka din självkänsla, bli mer sann mot dig själv och följa ditt hjärta. 

Vägledda meditationer

Mina vägledda meditationer hjälper dig att öka din självkänsla och självkärlek.

Webbkurs självkänsla

Gå min uppskattade webbkurs för att öka din självkänsla, nu till reducerat pris.

Om Carina Ovesson

Jag är certifierad livscoach och har grundat Meditationsguiden. Med mina texter vill jag inspirera och hjälpa dig att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv. Jag har själv gjort en lång inre resa för att frigöra mig från gamla beteendemönster som gjorde att jag satte min omgivning framför mig själv, och vet att en sådan resa kan vara både smärtsam och förlösande. Genom Meditationsguiden guidar och vägleder jag människor både enskilt och i grupper genom retreat och kurser som jag håller i runt om i landet. Prenumerera gärna på mina texter.
Läs mer om mig