Symbolen för Yin och Yang är välkänd. Enligt de kinesiska filosoferna bildar Yin och Yang två motsatta krafter som hela universum består av. Den svarta och vita färgen i Yin- och Yangsymbolen symboliserar detta motsatsförhållande. Här skriver jag om Yin och Yang som kan användas för att förklara känslor, personlighet och beteende hos människor.

Yin står för stillhet Yang för aktivitet

Yin symboliserar månen, den mer dämpade sidan av den mänskliga naturen. Yang står för solen och är den ljusa, stabila och energiska sidan. Man ser motsatsförhållandet överallt:

Mörker – Ljus
Kvinna – Man
Passiv – Aktiv
Månen – Solen
Regn – Sol
Udda tal – Jämna tal
Jord – Himmel
Vatten – Berg
Vinter – Sommar
Kyla – Värme

Vi behöver balans för att känna harmoni

När det är balans mellan yin och yang uppstår harmoni i vår kropp, vår själ, vårt liv och i hela universum. På samma sätt uppstår obalans om den ena kraften dominerar. Universum är dynamiskt och den ena kraften avlöser hela tiden den andra i ett konstant flöde. Ibland dominerar yin och ibland yang.
Yin existerar inte utan yang, och tvärtom

Prickarna i Yin och Yang-tecknet symboliserar att det i varje objekt finns något av det motsatta. I Yin finns alltid lite Yang och tvärtom. Yin och yang bildar gemensamt en harmonisk och balanserad helhet.

Yin och Yang är två sidor av samma mynt

Yin och yang har sitt ursprung i taoismen. I taoismen finns inte begreppet gott och ont. Det finns därför inget ont eller gott i denna uppdelning av Yin och Yang. Krafterna är inte två skilda fenomen utan två sidor av samma energi. Precis som en magnet har två poler och myntet har två sidor. Delar du en magnet mitt itu så har den likväl två poler. Båda krafterna behövs för att universum ska fungera.

Carina Ovesson, MeditationsguidenMed ljus och värme,
Carina Ovesson

Prenumerera på mina texter

MIna mejlutskick ger inspiration, tips och råd för att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv.

Kurser & retreat

Mina kurser och retreat hjälper dig att öka din självkänsla, bli mer sann mot dig själv och följa ditt hjärta. 

Vägledda meditationer

Mina vägledda meditationer hjälper dig att öka din självkänsla och självkärlek.

Webbkurs självkänsla

Gå min uppskattade webbkurs för att öka din självkänsla, nu till reducerat pris.

Om Carina Ovesson

Jag är certifierad livscoach och har grundat Meditationsguiden. Med mina texter vill jag inspirera och hjälpa dig att lyssna på dig själv och vara sann mot dig själv. Jag har själv gjort en lång inre resa för att frigöra mig från gamla beteendemönster som gjorde att jag satte min omgivning framför mig själv, och vet att en sådan resa kan vara både smärtsam och förlösande. Genom Meditationsguiden guidar och vägleder jag människor både enskilt och i grupper genom retreat och kurser som jag håller i runt om i landet. Prenumerera gärna på mina texter.
Läs mer om mig