Yoga

Yoga

Yogans olika kroppsövningar och ställningar är bara en liten del av yogan. Yogan är en hel livsfilosofi som lär ut hur du ska leva. I livsfilosofi ingår mentala, andliga och kroppsliga övningar.

Vad är yoga?

Inom yogan ser man människa som en helhet. Man lär ut hur man får balans mellan vila och aktivitet men även mellan kropp, sinne och själ. Ordet yoga är sanskrit och betyder ena eller föra samman. Detta syftar på att du ska stärka bandet mellan din kropp och själ och komma i kontakt med ditt sanna jag. Du tränar även medveten närvaro – mindfulness.

Varför ska jag träna yoga?

Syftet med yoga är att du ska få en bättre hälsa. Med medvetna, djupa och lugna andetag skapar du kroppslig, mental, själslig och känslomässig harmoni och balans. Andningen påverkar din sinnesstämning och omvänt påverkar sinnesstämningen din andning. Genom att medvetet förändra andningen kan du påverka både ditt sinne och olika omedvetna processer.

Inom yogan anser man att olika sjukdomstillstånd uppstår för att det finns olika blockeringar i kroppens energisystem. Du kan häva blockeringarna genom olika yogaövningar och meditation.
Yoga påverkar din kropp och dina organ

Att träna yoga påverkar kroppen och dina inre organ på olika sätt:

  • ger ökad rörlighet med smidig och uthållig muskulatur
  • påverkar din matsmältning
  • påverkar din hormonbalans
  • ger starkare och mer uthålligt nervsystem
  • balanserar din vänster och höger hjärnhalva
  • förbättrar dina sömnvanor

Vem kan träna yoga?

Yoga är inte bunden till någon religion eller filosofi och passar alla.

Olika typer av yoga

Det finns många sorters yoga för att var och en ska hitta den som passar bäst. Exempel på olika sorter är ashtangayoga, bhakti yoga, hatha yoga, kundaliniyoga och tantra yoga.

Yoga har indiskt ursprung

Yogan uppstod troligtvis för 5000-6000 år sedan i Indien. Från början skapades yogan som ett redskap för att på andlig väg nå insikt om både sig själv och sin omgivning.

Kommentera

kommentarer